Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Podjetje Rapport d.o.o. (mat. št.: 2147297000), ki je upravljavec spletne trgovine trgovina.varčno-ogrevaj.si (v nadaljevanju samo spletne trgovine), nadvse spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno in skladno z zakonsko določenimi pravili.

 V tej izjavi o zasebnosti so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

V kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova gdpr@varcno-ogrevaj.si.

1. Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom

Rapport d.o.o. kot upravljavec spletne trgovine trgovina.varčno-ogrevaj.si zbira osebne podatke v obliki e-poštnega naslova, telefonske številke, imena, priimka in naslova (naslov plačnika in naslov za dostavo v kolikor se razlikuje). Rapport d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) zbira in uporablja te osebne podatke v primeru prijave na e-novice in/ali prijave v KLUB varčno-ogrevaj.si zgolj in predvsem za obveščanje o svojih izdelkih, vsebinah ali storitvah, ki so ali bodo na voljo ter v primeru naročila za realizacijo nakupa.

Uporabnik spletne trgovine je lahko samo obiskovalec, v tem primeru se anonimno statistično beleži njegov obisk (več o piškotkih>). Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge statistične podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletne trgovine, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

Uporabnik spletne trgovine se lahko prijavi na e-novice, kjer se podatke zbira v obliki e-poštnega naslova, imena in priimka. Upravljavec zbira in uporablja te osebne podatke zgolj in predvsem za obveščanje o izdelkih, ponudbi, vsebinah ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Vsak posameznik pa je sam in prostovoljno podal ter potrdil svoj e-naslov za namen prejemanja e-obvestil s strani spletne trgovine.

Podobno velja za vpis v KLUB varčno-ogrevaj, kjer se podatke zbira v obliki e-poštnega naslova, imena, priimka in telefona, kjer upravljavec zbira in uporablja te osebne podatke prijavljenih zgolj in predvsem za obveščanje o posebnih akcijskih ponudbah za člane KLUBA, o izdelkih, ponudbi, vsebinah ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Vsak posameznik pa je sam in prostovoljno podal ter potrdil svoj e-naslov in ostale navedene podatke za namen prejemanja teh e-obvestil s strani spletne trgovine.

Kadar uporabnik na spletni trgovini odda naročilo, se vpisani podatki zbirajo v obliki e-poštnega naslova, imena, priimka, naslova plačnika (in naslov dostave v kolikor se ta razlikuje) in telefonske številke. Te osebne podatke upravljavec zbira in uporablja zgolj in predvsem za nadaljnjo komunikacijo s potencialno stranko in realizacijo celotnega postopka naročila – od priprave predračuna in izdaje računa, do izvršitve odpreme in dostave naročenega blaga naročniku.

2. Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem.

V primeru prijave na e-novice in / ali v KLUB varčno-ogrevaj.si poleg zaposlenih v podjetju upravljavca (Rapport d.o.o.) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun lahko obdelujejo tudi obdelovalci – podjetja, ki upravljavcu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, to so na primer razvijalci in vzdrževalci spletnega portala, izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing.

V primeru oddaje naročila izdelka in / ali storitve, pa so poleg zgoraj navedenih obdelovalcev to tudi obdelovalci kot je računovodski servis in dostavna služba, ter obdelovalci, ki jih upravljavec lahko angažira za zagotavljanje storitev kot so na primer zunanji monterji, serviserji in ostali izvajalci naročenih storitev, dobavitelji izdelkov, ki preko svojih prevoznikov opravijo dostavo njihovih izdelkov direktno na naslov naročnika ipd.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, torej v državah, ki nimajo sprejetih zakonov za varovanje pravice do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. v Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

 

3. Pravice uporabnikov

Vsak uporabnik ima možnost se kadar koli odjaviti od prejemanja e-obvestil iz naslova prijave na e-novice ali v KLUB varčno-ogrevaj.si in sicer to lahko stori s klikom na posebno povezavo, ki je navedena v nogi vsakega poslanega obvestila ali pisno na elektronski naslov info@varcno-ogrevaj.si. Po podani zahtevi za prenehanje prejemanja e-obvestil bo upravljavec v najkrajšem možnem času in najkasneje v 8 dneh prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega obveščanja.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Rapport d.o.o., Tunjiška Mlaka 8a, 1240 Kamnik ali na elektronski naslov gdpr@varcno-ogrevaj.si lahko uporabnik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Uporabnik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Rapport d.o.o., Tunjiška Mlaka 8a, 1240 Kamnik ali na elektronski naslov gdpr@varcno-ogrevaj.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uporabnik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Uporabnik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi zakonitega interesa, se hranijo do preklica uporabnika.

 

Nazadnje posodobljeno: 21. 05. 2018